Acupunctuur

Bij Acupunctuur en allergie kun je terecht voor Traditionele Chinese Geneeskunde. Ik doe acupunctuur voor een herstel van de balans in je lichaam. TCM gaat uit van preventie: het voorkomen van klachten, met acupunctuur herstel je de juiste balans tussen yin en yang in je lichaam.

Acupunctuur is een eeuwenoude geneeskunde die is ontstaan in China. Traditional Chinese Medicine (TCM) is ontwikkeld in tijden van de oude keizerrijken in China tot 4000 jaar terug.

De belangrijkste theorieën zijn die van yin en yang, vijf elementen, taoisme en boedhisme. Deze mix van filosofieën  heeft tot een denkwijze geleid die nog steeds het dagelijks leven in het Oosten bepaalt.
Het belangrijkste verschil met de westerse manier van denken is dat in het Oosten alle natuurkundige verschijnselen worden verklaard vanuit een cyclisch patroon. Denk aan eb en vloed, jaargetijden en leven en dood. In alle verschijnselen zit yin en yang en als yang zijn hoogstepunt bereikt zal yin het langzaam maar zeker weer gaan overnemen.

In het Westers denken wordt er altijd vanuit causaliteit geredeneerd, dus een verschijnsel heeft altijd een oorzaak.

Praktische toepassingen

De Chinese geneeskunde heeft een aantal pijlers:

Voeding

Acupunctuur

Kruiden

TCM gaat veel meer uit van preventie en het voorkomen van klachten. In eerste instantie gaat dat over voeding. Door bepaalde kruiden te gebruiken kun je eerste verschijnselen van een ziekte vaak al de kop in drukken. Daarom zie je in China Town de kruidenwinkeltjes naast de restaurants.

Als voeding te kort schiet kun je  overwegen om acupunctuur te doen. Met heel dunne naaldjes manipuleer je de energie in je lichaam. In je lichaam lopen 14 hoofdmeridianen die verbonden zijn door middel van een netwerk met alle organen en processen in je lichaam. Het doel is om de energie in je lichaam vloeiend  te laten stromen. Door allerlei omstandigheden (leefstijl, voeding, stress) kan de energie in je lichaam gestagneerd raken. Met acupunctuur help je je lichaam stagnaties op te heffen. Verder helpt acupunctuur je lichaam om ziekmakers uit je lichaam te verwijderen en om je lichaamsprocessen en organen te voeden en te laten ontspannen.